NavigaceO nás

Společnost PAPÍRTISK, s.r.o. byla založena v roce 2004. Naše společnost se zabývá polygrafickou výrobou a s tím spojenou činností technických poradců, reklamní činností, vydavatelskou a nakladatelskou činností, zprostředkováním obchodu, velkoobchodu a specializovaného maloobchodu.
Náš výrobní program je zaměřen na výrobky s větším obsahem ruční práce pro 27 pracovníků se ZPS. Odběrem našich výrobků Vám tak nabízíme náhradní plnění až za 17 pracovníků se zdravotním postižením.


Informace k náhradnímu plnění

Náhradní plnění je právní institut, jehož účelem je zvýšit zaměstnanost osob se zdravotním postižením nebo finančním odvodem do státního rozpočtu přispět ke zlepšení jejich situace. „Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu (4%).“

Dne 6.12.2011 byla vydána novela zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti s účinností od 1.1.2012. Novela zákona obsahuje mnoho výrazných změn, které ovlivní ihned po tomto datu stávající fungování poskytování zboží a služeb, které jsou tzv. náhradním plněním.

Novela zákona stanovuje velmi výrazné omezení možností poskytovatelů náhradního plnění. Zaměstnavatelé zdravotně postižených osob mohou pro účely náhradního plnění poskytnout v kalendářním roce své výrobky a služby pouze do výše odpovídající 36 násobku průměrné mzdy (tedy 854 136,- Kč) v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím roce.

Nově budou zaměstnavatelé zdravotně postižených osob povinni vést evidenci, která bude obsahovat identifikační údaje odběratele a cenu dodaných výrobků nebo služeb.

V případě, že budete požadovat náhradní plnění pro rok 2012 a následně 2013, neváhejte kontaktovat naši společnost e-mailem: papirtisk@papirtisk.cz.

Poskytnuté náhradní plnění představuje úsporu až ve výši 35,71%.

PAPÍRTISK, s.r.o.

Chválkovická 223/5
779 00 Olomouc

IČ: 26831350
DIČ: CZ26831350

tel: +420 585 316 816
fax: +420 585 316 816

e-mail: papirtisk@papirtisk.cz

Číslo zápisu v OR:
Spisová značka: C 40050 vedená u KS v Ostravě

Najdete nás zde.

Logo OPPI

Logo EU

Projekt
CZ.1.04/2.1.00/03.00015
Společenský účelná pracovní místa


Logo Prověřená společnost 2015